Redusert forbruk, økt effektivitet

I dag er ikke strøm – strøm. Alt vi omgir oss med og er avhengige av i hverdagen er styrt av strøm. Vi hjelper deg med å effektivisere, styre, overvåke, regulere og måle alt dette. Reduser ditt energiforbruk, øk effektiviteten og kvaliteten i din virksomhet eller privat -fra smarthusløsninger til større styringssystemer for næringsbygg og industriprosesser. Vi har høy fagkompetanse og sikrer deg de de beste løsningene, en stabil drift og økonomisk gevinst.

David-Jensen- jensenmedia-01996

Unik tilgang på vann

Hva er viktigere enn vann? Vi er velsignet med en unik tilgang på vann i landet vårt, samtidig som landsdelen vi bor i krever ekstra hensyn. Vi må ha kunnskap og løsninger for både ekstreme mengder vann og lange perioder med frost. Vannet gir oss varme og avløp. Vann er og blir viktig for alle typer bygg. Vi tilbyr anlegg for gass- og trykkluft, sprinkler, fjernvarme, sanitær, varme og kulde. I tillegg utfører vi vanlige rørlegger-tjenester. Kort sagt: alt som handler om vann.

22_vann

Den rene og gode luften

Over alt hvor vi ferdes må vi strebe etter den rene og gode luften. Klima innebærer ikke bare luften vi puster, men også byggets lufting, varmeteknikk og kjøling. Effektiv ventilasjonsteknologi og et komfortabelt inneklima er, sammen med oppvarming og sanitærteknologi, målestokken på moderne tekniske installasjoner i bygg. Vårt spekter av kompetanse og referanser på dette området er derfor omfattende.

23_klima

Strøm

 • Sterkstrøm
 • Internkontroll
 • UPS anlegg
 • Tavler
 • Lysanlegg
 • Varmeanlegg
 • Tele/data
 • Innbruddsalarm
 • Adgangskontroll
 • Brannvarsling
 • Kameraovervåking
 • SD-anlegg

Vann

 • Sanitæranlegg
 • Varmeanlegg
 • Varmepumper/ENØK
 • Vannbåren varme
 • Gassanlegg
 • Dampanlegg
 • Kjøleanlegg
 • Trykkluftsanlegg
 • Sentralstøvsuger
 • Sprinkleranlegg
 • Prosessanlegg

Klima

 • Frisk luft
 • Luftfiltrering
 • Varme
 • Komfortkjøling
 • Teknisk kjøling
 • Spesialavtrekk
 • Temperaturstyring
 • Driftskontroll via internett
 • ENØK